Ks. Wojciech Węgrzyniak

Biblista, rekolekcjonista i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego. Urodzony w Niedzicy, ksiądz w diecezji krakowskiej, znany z konferencji i rekolekcji podczas, których potrafi dotrzeć i doskonale rozumieć się z młodzieżą. Związany także z duszpasterstwem akademickim przy kolegiacie św. Anny.